Online Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in Duurzame Inzetbaarheid |

Wat kan investeren in gezond en duurzaam werken opleveren voor bedrijven en organisaties? Om werkgevers hierin meer duidelijkheid te geven, ontwikkelde ProfitWise in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een online interactieve tool. De Kansen Calculator biedt werkgevers in diverse sectoren de mogelijkheid om zelf business cases samen te stellen die laten zien hoe investeren in de betrokkenheid, gezondheid en scholing van hun medewerkers de bedrijfsprestaties kan verbeteren.

Met de Kansen Calculator kunnen werkgevers nagaan hoe de bedrijfsresultaten binnen hun eigen sector samenhangen met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij kunnen hun huidige positie op de betrokkenheid, ziekteverzuim en scholing van hun medewerkers benchmarken met andere bedrijven. Door virtueel de gewenste betrokkenheid, ziekteverzuim en scholing aan te geven, kunnen zij vervolgens experimenteren met het investeren in duurzame inzetbaarheid. De Kansen calculator laat zien wat een investering in deze drie zaken de organisatie kan opleveren in termen van productkwaliteit, klanttevredenheid, productiviteit, omzet en winst.

De Kansen Calculator maakt voor 11 sectoren – waaronder Industrie, Horeca, Bouwnijverheid en Onderwijs – berekeningen, op basis van de data van meer dan 5.000 Nederlandse organisaties die hebben deelgenomen aan de TNO Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2012.

Ontdekken hoe de kansen op betere bedrijfsprestaties kunnen toenemen door de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen? Ga hier naar de Online Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid.