Effect opleiding en training op prestaties en productiviteit

Effectonderzoek ontwikkeling potentieel, performance en productiviteit medewerkers |

Voor diverse opdrachtgevers, waaronder financiële instellingen zoals ING en organisaties als de Politie, stelt ProfitWise vast wat de opbrengsten en toegevoegde waarde zijn van hun opleidingsprogramma’s en HR-instrumenten. Dit doen we door de effecten daarvan op de ontwikkeling van de prestaties en productiviteit van hun medewerkers te onderzoeken en aan te tonen. De ondersteuning die de medewerkers krijgen van hun direct leidinggevenden, wordt hierbij ook altijd onderzocht.

Uitgangspunt voor dit onderzoek is de ontwikkeling van de medewerkers, waarbij hun opleidingsprogramma of HR-instrument een factor van betekenis is. Wij ‘volgen’ de medewerkers gedurende een langere periode in hun ontwikkeling. Hiervoor zet ProfitWise haar methodiek van Performance Metrics, Analytics en Intelligence in.

Na afloop van het opleidingsprogramma wordt bovendien onderzocht welke waarde de training voor de medewerkers heeft gehad. Hiervoor wordt een gevalideerde onderzoekschaal gebruikt, de PPVS (ProfitWise Program Valuation Scale). Deze heeft een voorspellend waarde voor de effecten op de performance en productiviteit van de medewerkers.

Uit de praktijkervaring van onze opdrachtgevers blijkt dat dit pragmatisch effectonderzoek hen focus en grip geeft op hun opleidingsaanbod én op de ontwikkeling en duurzame prestaties van hun medewerkers. Aannames zijn getoetst. De mate van ondersteuning van direct leidinggevenden is helder. Effectieve opleidingsprogramma’s zijn geïdentificeerd, weinig impactvolle trainingen verbeterd of verwijderd. De opdrachtgevers kunnen nu veel meer feitelijk gericht en doeltreffend gaan werken aan het ontwikkelen van potentieel en prestaties van de medewerkers. De investering in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is verantwoord en renderend.