ProfitWise. Ongekende mogelijkheden. Opmerkelijke resultaten. (020) 412 35 32

Training Portfolio Analysis

Project Description

Trainen en opleiden kan een buitengewoon lucratieve investering in en voor uw medewerkers zijn. Met nadruk op kán. De Training Portfolio Analyse van ProfitWise laat zien in welke opleidingsprogramma’s u het beste kunt investeren. Wat zijn de programma’s die aantoonbaar, in de praktijk van uw organisatie, van toegevoegde waarde zijn? Welke van uw programma’s gaan hoogstwaarschijnlijk niet brengen wat u ervan hoopt en verwacht? En zijn er programma’s die u niet aanbiedt, maar wel nodig heeft? Dat wordt duidelijk uit de Training Portfolio Analysis. Dit zorgt ervoor dat u en uw medewerkers hun tijd en energie besteden aan wat aantoonbaar werkt. Met als gevolg meer gemotiveerde, zich daadwerkelijk ontwikkelende medewerkers en een forse kostenreductie. Bovendien heeft u zo een sterke business case in handen, waarmee u aan alle stakeholders de toegevoegde waarde van uw opleidingen en trainingen voor uw organisatie kunt aantonen.

Project Details

  • Date 16 juni 2017
  • Tags Development, Research

Related Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...