Employer Engagement Strategy SCQFP –
Goed voorbeeld doet volgen

Kwalitatief onderzoek naar interesseren werkgevers voor kwalificatieraamwerk

Wat doet het Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership (SCQFP) om werkgevers te stimuleren hun product – het SCQF, Scotland’s Lifelong Learning Framework – te gebruiken? Hoe lichten zij hen voor? Hoe gebruiken zij het voor bijvoorbeeld opleiden en recruitment? Wat zijn hun succesfactoren? Dat is een vraag waar het NCP NLQF – de Nederlandse ‘evenknie’ van het SCQFP – graag antwoord op wilde hebben. Zij vroeg ProfitWise dit te onderzoeken.

Het onderzoek had tot doel de succesfactoren van de SCQFP employer engagement strategie aan het licht te brengen. De best practices die uit het onderzoek naar voren kwamen, resulteerden in praktische aanbevelingen voor het NCP NLQF. Adviezen die het NCP kan gebruiken om naar Schots voorbeeld werkgevers in Nederland te stimuleren gebruik te maken van het Nederlandse nationale kwalificatiekader (NLQF). Ook heeft ProfitWise voor het NCP NLQF de toepassingen van het SCQF en de ervaringen van Schotse werkgevers daarmee, vertaald naar zeven heldere proposities ofwel ‘beloften’ die de interesse van Nederlandse werkgevers voor het NLQF kunnen wekken. Het NCP NLQF kan de proposities inzetten in hun marketing en voorlichting.

Het onderzoek bestaat uit desk research en field research. Diederick Stoel en Eveline Wentzel van ProfitWise hebben in Glasgow diepte-interviews gedaan met medewerkers van het SCQFP Executive Team en Schotse werkgevers die het SCQF gebruiken. Bij de medewerkers van het SCQFP is naar boven gehaald hoe het SCQFP werkgevers in Schotland benadert en hun belangstelling opwekt voor het SCQF raamwerk; uit welke elementen de SCQFP Employer Engagement Strategy bestaat; wat daarin de succesfactoren en ‘hobbels op de weg’ zijn. Bij de Schotse werkgevers – waaronder Oracle Academy en Scottish Police College – is getoetst hoe zij het SCQF in de praktijk gebruiken, welke doelen ze daarmee nastreven en hoe het SCQF in de specifieke behoeften van deze werkgevers voorziet.

Het eindrapport, inclusief managementsamenvatting, aanbevelingen en zeven proposities, kunt u hier downloaden. Interessant voor iedereen die werkgevers en andere doelgroepen voorlicht en hen wil stimuleren hun product te gebruiken.