Beloften, feiten en ongekende mogelijkheden –
Effectonderzoek Effecten EVC

ProfitWise effectonderzoek in opdracht van de Ministeries OCW/SZW | In opdracht van de Ministeries van OCW en SZW heeft ProfitWise Onderzoek en Advies een grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten… read more →