Training Best Practices MKB –
Internationaal Benchmark onderzoek

Welke best practices op het gebied van trainen en opleiden dragen bij aan de productiviteit en winstgevendheid van het Midden- en Klein bedrijf in Maleisië, en aan het welzijn en welvaren van de medewerkers? Dat wilde het Ministerie van HRM in Maleisië graag weten. ProfitWise werd door hen uitgekozen om een omvangrijk internationaal benchmark onderzoek op te zetten naar de best practices op het gebied van training en opleiding in SMEs (Small and Medium Enterprises). Dit onderzoek is uitgevoerd in Maleisië, Zuid-Afrika, Japan en Duitsland. Opdrachtgever is PSMB, het Malaysian Human Resource Development Fund van het Ministerie van HRM in Maleisië.

ProfitWise heeft de overeenkomsten en verschillen in training best practices onderzocht in deze vier landen, en achterhaald hoe zij kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. Dit benchmark onderzoek bestaat uit desk research en field-research (surveys en interviews). De field-research hebben de onderzoekers van ProfitWise in Zuid-Afrika gedaan, in samenwerking met merSETA, SABPP en HRFuture.

De bevindingen zijn vastgelegd in een uitgebreid Engelstalig benchmark rapport. Ook heel interessant voor het Nederlandse MKB, en voor iedereen die geïnteresseerd is in (internationaal) trainen en opleiden.