De waarde van het NLQF
Nederlands Kwalificatieraamwerk

Kwalitatief onderzoek naar de positionering van het NLQF | Stel, je wilt als medisch specialist in Spanje gaan werken. Hoe kun je daar laten zien wat je kwalificaties zijn? Hiervoor… read more →