De waarde van het NLQF
Nederlands Kwalificatieraamwerk

Kwalitatief onderzoek naar de positionering van het NLQF |

Stel, je wilt als medisch specialist in Spanje gaan werken. Hoe kun je daar laten zien wat je kwalificaties zijn? Hiervoor biedt het NLQF uitkomst. Dit is een raamwerk waarmee alle mogelijke kwalificaties kunnen worden ingeschaald. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. En doordat het NLQF is gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF), kunnen Nederlandse kwalificaties worden vergeleken met kwalificaties uit andere Europese landen.

Voor het NCP NLQF (Nationaal Coördinatiepunt NLQF) heeft ProfitWise een kwalitatief onderzoek naar de positionering van het NLQF opgezet en uitgevoerd. Onderzocht is welke kenmerken, eigenschappen en voordelen van het NLQF het best aansluiten bij de belangen van aanbieders van particuliere opleidingen en ‘eigenaren van kwalificaties’. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de relaties van het NCP NLQF – de organisaties die hun kwalificaties al hebben laten inschalen – én bij organisaties die erover denken dit te gaan doen (de prospects en leads). De relaties zijn bevraagd over hoe zij het NLQF in de praktijk toepassen en welke voordelen zij ervaren van de NLQF-inschaling. Met de input die dit opleverde, is bij de leads en prospects van het NCP NLQF onderzocht hoe zij het NLQF zouden willen toepassen en welke voordelen zij voor hun organisatie zien. Het onderzoeksrapport ‘De Waarde van het NLQF’ vindt u hier